Išrinkta nauja MJOTAS pirmininkė

Naujoji pirmininkė Aistė Mikulionytė

2016 m. lapkričio 2d. vyko Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos “Apskritas stalas” visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo ne tik pristatyta ataskaitiniu laikotarpiu ėjusio pirmininko Ričardo Bagdanavičiaus finansinė bei veiklos ataskaita, bet ir išrinkta naujoji organizacijos pirmininkė, papildyta valdyba bei išrinkti nariai į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Šiais metais į pirmininko poziciją kandidatavo tik vienas asmuo – Aistė Mikulionytė. Savo prisistatyme mergina minėjo, jog bus daug dėmesio sutelkta į jaunimo organizacijų stiprinimą, tarpusavio ryšių gerinimą.

Valdybą papildė nauja mergina – Edita Mkrtūmian
Į MS jaunimo reikalų tarybą išrinkti du asmenys: Aistė Mikulionytė ir Edita Mkrtūmian.