Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apdovanojimai

Vasario 8 d. kavinėje „Arena Pizza“ vyko aktyvaus jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir bendruomenių atstovų susitikimas su Savivaldybės vadovais. Susitikimo metu buvo aptartos jaunimo užimtumo problemos, numatomos darbo su jaunimu gerinimo savivaldybėje priemonės, pagerbti aktyviausi jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, bendruomenių nariai. Jaunimo atstovus sveikino ir apdovanojimus įteikė Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė, administracijos direktorius Sigitas Valančius, Marijampolės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Artūras Visockis, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Vygantas Dilys, Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė Loreta Rutkauskienė

Mero padėkos raštais už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir pagalbą kuriant jaunimui kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę apdovanoti:

Deivydas Valenta, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokinys už verslumą, iniciatyvas, naudingas Marijampolės bendruomenei.
Iglė Bernotaitytė, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokinė už aktyvią veiklą mokinių savivaldoje ir projektinę veiklą, garsinant Marijampolės vardą.
Julius Girtas, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokinys už aktyvią projektinę veiklą ir iniciatyvas, naudingas Marijampolės jaunimui ir bendruomenei.
Artūras Krutulis, Marijampolės socialinės pagalbos centro Darbo terapijos padalinio socialins darbuotojas, už ilgametį, nuoširdų, prasmingą, kūrybingą darbą ugdant neįgalius jaunuolius ir iniciatyvią savanorišką veiklą (nominacija „Metų jaunimo draugas“).
Ramunė Vaiginienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyriaus Atviras jaunimo centras socialinė pedagogė už jaunimo atsakomybės ugdymo projekto „Savarankiško gyvenimo link“ iniciavimą, organizavimą ir sėkmingą įgyvendinimą.
Vladas Polevičius už projektinę veiklą, plėtojant tarptautinius jaunimo ryšius.
Raimonda Bogužaitė už savanorystę ir projektinę veiklą naudingą Marijampolės savivaldybės jaunimui ir bendruomenei.
Martynas Andriukevičius už pagalbą jaunimui įgyvendinant projektus Marijampolės savivaldybėje.
UAB „Copulus“ /Coffe Hill kavinė už pagalbą įgyvendinat jaunimo iniciatyvas ir draugiškos aplinkos jaunimui kūrimą.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos padėkos raštais apdovanoti:

Inga Rauluševičienė, Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo narė, už ilgametę veiklą, skirtą savivaldybės jaunimui ir bendruomenei.
Jolanta Lukšienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja, už aktyvų dalyvavimą ir jaunimo įtraukimą į skautų veiklas.
Kristina Kruglaitė, Marijampolės jaunimo mokyklos specialioji pedagogė už veiklą, naudingą Marijampolės savivaldybės jaunimui.
Edita Sabaliauskienė, Marijampolės jaunimo mokyklos psichologė, už iniciatyvas ir psichologinės pagalbos teikimą Marijampolės jaunimui ir bendruomenei.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Viešųjų ryšių tarnyba

Organizatorių nuotraukos