MJOTAS padėkojo už 2017 metų veiklas

2017 m. Padėkos vakaro metu pasakėme “ačiū” tiems, kurie organizavo, kūrė, veikė bei buvo kartu su jaunimu:

– Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos “Žinsnis” Marijampolės skyriui už produktyvumą ir kokybišką darbą su jaunimu 2017-ais metais.

– Multicentrui už inovatyvių iniciatyvų įgyvendinimą, skatinant jaunimo užimtumą 2017-ais metais.

– Rimai Striaušienei, Marijampolės kultūros centro direktorei, už bendradarbiavimą jaunimo iniciatyvų organizavime 2017-ais metais.

– Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubui už moksleivių verslumo ugdymo veiklų įgyvendinimą 2017-ais metais.

– Marijampolės Rotaract klubui už socialiai atsakingos ir ugdomosios veiklos organizavimą 2017-ais metais.

– Viešajai įstaigai “Sveikatingumo idėjos” už tarptautinių jaunimo veiklų ir projektų įgyvendinimą bei patrauklaus Marijampolės įvaizdžio formavimą.

– Lukai Paltanavičiui, už modernų jaunimo pilietiškumo ugdymą.

– Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriui už socialinių jaunimo iniciatyvų puoselėjimą 2017-ais metais.

– Loretai Rutkauskienei, Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei, už rūpestingumą, nuolatinę pagalbą ir šiltus bei padrąsinančius žodžius.

– Asociacijai “Jaunimo laisvalaikis” (Jaunimas Yra) už inovatyvių veiklų organizavimą bei patrauklaus jaunimo įvaizdžio formavimą 2017-ais metais.

 

Už nuotraukas dėkojame Valentinas Baladinskas