Informacija apie Visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad š.m.  2018 m. gegužės 21 d. 17:30, adresu J.Basanavičiaus g. 1, Marijampolės savivaldybėje ( 5-o aukšto posėdžių salėje (511 kab.)) vyks Visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinio narių susirinkimo metu bus renkami 2 Valdybos nariai 2 metų kadencijai ir Revizijos komisijos nariai (skaičius ir kadencijos laikotarpis yra nustatomas Visuotinio narių susirinkimo metu).

Taip pat bus pristatoma MJOTAS veiklos ir finansinė ataskaita už 2017 m. Savo veiklos ataskaitą pristatys ir nuo MJOTAS deleguoti atstovai Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybai. Detaliau su Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektu galite susipažinti šio pranešimo apačioje.

Informacija dėl dokumentų pateikimo:

Reikalingi pateikti dokumentai Pateikimo terminas
Reikalavimai kandidatams į MJOT „Apskritas stalas“  valdybą:

 

Kandidatai į valdybą turi pateikti:

·    Gyvenimo aprašymą,

·    Motyvacinį laišką

·    Ne mažiau kaip dviejų Narių rekomendacijas

 

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. gegužės 17 d. 17 val . (dokumentų orginalai ir nuskenuotos kopijos)

Dokumentai teikiami MJOT „Apskritas stalas“ pirmininkui Vladui Polevičiui.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. gegužės 17 d.

Skenuotas dokumentų kopijas prašome atsiųsti iki gegužės 17 d. 17 val. el. paštu astalas@gmail.com

Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti narėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos turi pateikti:

·     prašymą tapti Nariu,

·     protokolo išrašą apie organizacijos įstatų nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl stojimo į MJOT „Apskritas stalas“,

·     įgaliojimą asmeniui atstovauti savo organizaciją MJOT „Apskritas stalas“

·     organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją,

·     įstatų kopiją,

·     Organizacijos, kurių buveinė yra ne Marijampolėje taip pat turi pateikti organizacijos filialo ar atstovybės Marijampolėje steigimo dokumentus arba kompetentingo organizacijos organo sprendimą įsteigti organizacijos padalinį Marijampolėje organizacijos įstatuose numatyta tvarka bei kitus duomenis apie organizaijos padalinį Marijampolėje.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. gegužės 17 d. 17 val. (dokumentų orginalai ir nuskenuotos kopijos)

Dokumentai teikiami MJOT „Apskritas stalas“ pirmininkui Vladui Polevičiui.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. gegužės 17 d.

Skenuotas dokumentų kopijas prašome atsiųsti iki gegužės 17 d. 17 val. el. paštu astalas@gmail.com

Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti stebetojomis. Organizacijos turi pateikti:

·     prašymą tapti Stebėtoju,

·     organizacijos įstatuose numatyto kompetentingo organo sprendimą tapti MJOT „Apskritas stalas“ stebėtoja, patvirtinantį dokumentą,

·     registracijos pažymėjimo kopiją,

·     įstatų kopiją.

·     Pateikti informaciją apie atstovaujančius asmenis.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. gegužės 17 d. 17 val. (dokumentų orginalai ir nuskenuotos kopijos)

Dokumentai teikiami MJOT „Apskritas stalas“ pirmininkui Vladui Polevičiui.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. gegužės 17 d.

Skenuotas dokumentų kopijas prašome atsiųsti iki gegužės 17 d. 17 val. el. paštu astalas@gmail.com

R    Reikalavimai kandidatams į MJOT „Apskritas stalas“ revizijos komisiją: Kandidtatai turi pateikti:

·    Gyvenimo aprašymą,

·    Motyvacinį laišką

 

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. gegužės 17 d. 17 val. (dokumentų orginalai ir nuskenuotos kopijos)

Dokumentai teikiami MJOT „Apskritas stalas“ pirmininkui Vladui Polevičiui.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. gegužės 17 d.

Skenuotas dokumentų kopijas prašome atsiųsti iki gegužės 17 d. 17 val. el. paštu astalas@gmail.com

Klausimų darbotvarkei teikimas Papildomus klausimus darbotvarkei galima teikti MJOT „Apskritas stalas“ pirmininkui raštu iki gegužės 17 d. 17 val.

Preliminari Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

Eil.

nr

Klausimas Laikas Atsakingas asmuo Jei yra balsavimas, jo būdas
1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas. 17:30-17:35 MJOTAS pirmininkas
2. Darbotvarkės tvirtinimas.

Pirmininko, sekretoriaus bei balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

17:35-17:40 MJOTAS pirmininkas Atviro balsavimo procedūra
3. MJOTAS pirmininko ir valdybos veiklos ir finansinė ataskaita už 2017 m. 17:40-17:50 MJOTAS pirmininkas Balsavimas paprasta balsų dauguma
4. Nuo MJOTAS į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą deleguotų asmenų veiklos ataskaita už 2017 m. 17:50-18:00 Deleguotas MSJRT atstovas Balsavimas paprasta balsų dauguma
5. Kandidatų į MJOTAS valdybos narius prisistatymai 18:00-18:20 Susirinkimo pirmininkas
6.  Kandidatų į MJOT „Apskritas stalas“ revizijos komisiją prisistatymai 18:20-18:30 Susirinkimo pirmininkas
7. Slapto balsavimo procedūra dėl MJOT „Apskritas stalas“, valdybos ir revizijos narių išrinkimo. 18:30-18:40 Balsų skaičiavimo komisija Slapto balsavimo procedūra
8. MJOTAS narių ir stebėtojų prisistatymai, priėmimas. 18:50-19:00 Susirinkimo pirmininkas Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma
9. MJOTAS narių ir stebėtojų šalinimas. 19:00-19:15 Susirinkimo pirmininkas Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma
10. Dėl Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro reorganizacijos pripažinimo. 19:15-19:20 Susirinkimo pirmininkas Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma
11. Kiti klausimai, Visuotinio narių susirinkimo uždarymas. 19:20-19:30 Susirinkimo pirmininkas

 

PASTABA. Jei Jūsų organizacijos vadovas negali dalyvauti Visuotiniame susirinkime, prašome deleguoti kitą asmenį nuo organizacijos. Delegavimo rašto pavyzdį rasite: