Ieškome mentorių jaunimo savanoriams Marijampolėje!

VEIKLOS POBŪDIS:
– Asmeninė parama savanoriui;
– Savanorio ugdymosi/mokymosi proceso organizavimas;
– Pagalba įsivertinant savanorio įgytas/patobulintas kompetencijas.

REIKALAVIMAI:
– Bent 2 kartus per mėnesį susitikti su savanoriu Marijampolėje;
– Kiekvieną mėnesį duoti raštišką atgalinį ryšį apie savanorio ugdymosi/mokymosi procesą savanorio veiklos kuratoriui;
– Turėti patirties jaunimo ir/arba bendruomeninėje veikloje;
– Dalyvauti visuose mūsų organizuojamuose mokymuose mentoriams;
– Gebėti reikšti empatiją savanoriui;

MES SIŪLOME:
– Darba jaunatviškoje ir veržlioje komandoje;
– Lankstų darbo grafiką, puikiai suderinamą su studijomis, darbu, šeimyniniu gyvenimu;
– Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

Jei susidomėjai, siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) bei trumpą kelių sakinių motyvacinį laišką el. paštu astalas@gmail.com iki 2018 m. lapkričio 30 d. Bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais. Su kadidatais gali būti susisiekiama dar nepasibaigus terminui.

 

Daugiau apie jaunimo savanorišką veiklą:

,Jaunimo savanoriška tarnyba – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Veikla skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 6 mėnesius pasirinktoje organizacijoje.

Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu vertinamos savanorio įgytos kompetencijos vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, nustatytais kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgytas savanoriškos tarnybos metu, ir taip padidinti savanorio galimybes siekti aukštojo mokslo ir įsitraukti į darbo rinką.

Kuratorius – asmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų savanoriškos tarnybos metu, vertinimo ir įsivertinimo procese.

Mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą.

Organizacijos akreditavimas – procesas, kurio metu potenciali Priimanti organizacija įvertinama vadovaujantis vertinimo kriterijais ir tvarka, nustatyta Priimančių organizacijų akreditavimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

Priimanti organizacija – akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą.

Savanoris – jaunas žmogus, neatlygintinai atliekantis visuomenei naudingą veiklą Priimančioje organizacijoje.

SVO organizacija – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo.

Savanoriška tarnyba nelaikoma atsitiktinė, nesisteminga savanoriškos veiklos savybių turinti asmens veikla, profesinė praktika įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, darbas ar kita atlygintina veikla pagal darbo, paslaugų ar autorinės veiklos sutartį, pagalba artimiesiems, draugams, poilsio ar turizmo veikla, studijos ar profesinis mokymas, specialaus išsilavinimo ar įgūdžių reikalaujančios užduotys.

Savanoriška veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 10 val. per savaitę, arba ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį, po ne mažiau nei 2 val. per savaitę, ji turi būti vykdoma Sutartyje nustatytu terminu, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, ir pagal savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos suderintą jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką.

Daugiau informacijos apie jaunimo savanorišką veiklą – https://jrd.lt/savanoryste/jst.

#MJOTAS #Savanorystė #DarboPasiūlymas #Jaunimui#VisadaTikDėlTavęs #Marijampolė #SusitikimeČia