Užtikrintos lygios galimybės dalyvauti finansavimo konkursuose

Džiaugiamės, kad jaunimo balsas Marijampolės savivaldybėje yra girdimas ir kad į siūlomas rekomendacijas yra atsižvelgiama teigiamai. Siekdami, kad naujai patvirtintoje Marijampolės jaunimo užimtumo programoje 2019-2022 metams būtų sudarytos galimybės jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursuose dalyvauti visoms jaunimo organizacijoms, kurios veikia Marijampolės savivaldybės teritorijoje, kreipėmės į Marijampolės savivaldybę su argumentuota rekomendacija. Rašte pažymėjome, kad anksčiau jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursuose galėdavo dalyvauti tik tos organizacijos, kurių registracijos buveinė buvo registruota Marijampolės savivaldybėje. Tokiu būdu, iš vienos pusės, buvo skatinama vietos jaunimo organizacijų veikla, tačiau kitavertus, nacionalinių jaunimo organizacijų filialai, skyriai ar padaliniai, kuriuose veikia mūsų krašto jaunimas, turėdavo ieškotis alternatyvių galimybių, norėdami įgyvendinti savo veiklas ir iniciatyvas.

Dalijamės Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio 2019 m. sausio 10 d. protokolo ištrauka:

“NUTARTA. Atsižvelgti į Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ rekomendaciją ir siūlyti Marijampolės savivaldybės administracijai ruošiant Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatus, sudaryti galimybę Nacionalinių jaunimo organizacijų skyriams, filialams ar padaliniams, kurie pagal organizacijų nuostatus (įstatus) turi Marijampolės savivaldybės skyrius, filialus ar vidinius padalinius Marijampolės savivaldybėje, teikti paraiškas projektiniai veiklai, kuri bus vykdoma Marijampolės savivaldybės teritorijoje.”

Primename, kad suteikta galimybė dalyvauti jaunimo iniciatyvų konkursuose savaime negarantuoja finansavimo. Kai bus paskelbtas Marijampolės savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursas, visos organizacijos, norinčios skatinti jaunimo užimtumą, privalės kokybiškai užpildyti konkursinės projekto paraiškos formą su visais privalomais priedais, kuriuos įvertins komisija.

#Jaunimui #VisadaTikDėlTavęs #MJOTAS #Marijampolė #SusitikimeČia