Apie mus

APIE MUS

Apie organizaciją

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau vadinama MJOT „Apskritas stalas“) yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, koordinuojanti MJOT „Apskritas stalas“ narių veiklą bei atstovaujanti MJOT „Apskritas stalas“ narių interesams, organizacija, veikianti pagal 2004 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą Nr. IX – 1969.

MJOT „Apskritas stalas“ vizija ir misija:

Vizija – palanki ekonominė, socialinė aplinka, įgalinanti veikti jaunimo organizacijas.

Misija – siekti pokyčių jaunimo politikoje ir veikloje, kurie gerina jaunimo organizacijų veiklos sąlygas. Plėtoti Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo nevyriausybinių organizacijų, formalių ir neformalių, sektorių Marijampolės savivaldybėje, teikiant informaciją ir techninę pagalbą, konsultuojant, rengiant mokymus.

MJOT „Apskritas stalas“ veiklos tikslai:

vienyti veikiančias jaunimo organizacijas;
koordinuoti MJOT „Apskritas stalas“ narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo interesus, dalyvauti formuojant jaunimo politiką.

MJOT „Apskritas stalas“ veiklos uždaviniai:

bendradarbiauti su kitomis organizacijomis;
skatinti Marijampolės savivaldybės bendruomenei ir valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą;
apibendrinti ir skleisti sukauptą darbo patirtį, vykdyti metodinę veiklą;
stiprinti Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų dvasinį ir materialinį potencialą.

Kontaktai

Vytauto g. 17-312, Marijampolė
+370 643 98771