fbpx

JAUNŲJŲ TAUTININKŲ ORGANIZACIJOS MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

APIE ORGANIZACIJĄ

Apjungti ir ruošti Lietuvos jaunimą integracijai į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą. Ugdyti ir stiprinti tautos vienybę. Ugdyti ir stiprinti lietuviškąją tautinę savimonę. Skatinti tautos didvyrių atminimą.
Gilinti ir skleisti istorijos žinias apie Lietuvių Tautą ir Valstybę. Skatinti dorovę ir ugdyti meilę tėvynei. Skatinti asmenybės iniciatyvumą ir kūrybiškumą.
Skatinti Organizacijos narių fizinį pasirengimą. Skleisti krikščioniškąsias vertybes. Ugdyti pagarbą vyresniems. Organizuoti taikius susirinkimus ir masinius renginius.