fbpx

ATVIRUKŲ KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS

Konkurso tema ir tikslai

 • Atvirukų konkurso (toliau – Konkursas) tema – savanorystė.
 • Konkurso tikslai:
 • Skatinti jaunimo ir visuomenės domėjimąsi savanorystės galimybėmis.
 • Puoselėti meninę saviraišką ir kūrybiškumą.
 • Suteikti galimybę jauimui reikšti savo idėjas.

II SKYRIUS

Konkurso dalyviai

 • Konkurse gali dalyvauti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų. Vienas asmuo ar grupė gali pateikti ne daugiau kaip po tris darbus.

III SKYRIUS

Konkurso organizavimo tvarka

 • Konkursą organizuoja Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS). Konkurso nuostatai skelbiami MJOTAS tinklapyje bei socialiniuose tinkluose.
 • Atvirukai, skirti konkursui, kartu su darbo autoriaus vardu, pavarde, amžiumi, kontaktiniais duomenimis, darbo pavadinimu ir 2-3 sakinių aprašymu teikiami el. paštu savanoryste@mjotas.lt iki 2019 m. rugpjūčio 7 d. 23:59 val. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu savanoryste@mjotas.lt ir telefonu +370 620 43 662.
 • Konkursui pateiktus darbus vertina ir nugalėtojus nustato MJOTAS sudaryta komisija (toliau – Komisija) ir nugalėtojus paskelbia 2019 m. rugpjūčio 12 d. - tarptautinės jaunimo solidarumo dienos proga.
 • Geriausi darbai bus naudojami 10 atvirukų, skirtų skatinti domėjimąsi savanorystės galimybėmis, dizainui.

IV SKYRIUS

Reikalavimai ir vertinimo kriterijai

 • Teikiamas konkursui atvirukas turi būti originalus asmeninis ar kolektyvinis darbas, kuriam atlikti nėra panaudota jokių autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių, tai negali būti jokio kito žinomo darbo kopija ar reprodukcija.
 • Darbas turi būti tinkamas demonstruoti viešai ir jame negali būti pateikiama nepadori, smurtinė, pažeidžianti lygias galimybes informacija ar vaizdiniai.
 • Pateikiamas darbas turi būti skaitmeninis failas. Forma ir medžiagos gali būti įvairios. Atvirukas bus spausdinamas ant A5 formato lapo dydžio (apie 201×150 mm), todėl Konkursui pateikiamas darbas turi atitikti matmenų reikalavimus.
 • Pateikiamų skaitmeninių failų reikalavimai:
 • maksimalus skaitmeninio failo dydis 10000 kB (10 MB);
 • skaitmeninio failo tipas JPEG, JPG arba PNG.
 • Vertinant darbus, bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
 • meninė darbo kokybė;
 • originalumas;
 • kūrybiškumas;
 • temos atspindėjimas.

V SKYRIUS

Konkurso finansavimas ir nugalėtojų apdovanojimas

 • Dešimties Komisijos įvertintų geriausių darbų autoriai apdovanojami prizais. Dešimt Komisijos įvertintų geriausių darbų tampa MJOTAS atvirukais , kurie yra atspausdinami leidykloje ir bus platinami nekomerciniais tikslais, siekiant populiarinti jaunimo savanorišką veiklą. Trys geriausiai Komisijos įvertinti darbai bus apdovanoti šiais prizais: III vieta - garso kolonėlė, II vieta - apsilankymas dviems Druskininkų vandens parke, I vieta - 100 Eur prekybos ir laisvalaikio centro MEGA dovanų kuponas.
 • Konkurso nugalėtojai paskelbiami MJOTAS tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose.
 • Konkursą, nugalėtojų prizus bei atvirukų leidybą bendrai finansuoja Europos Sąjungos programa “Europos solidarumo korpusas”, Lietuvos kultūros taryba, Jaunimo savanoriška tarnyba (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bei Marijampolės savivaldybė.

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 • MJOTAS turi teisę koreguoti Konkurso sąlygas, Konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti.
 • MJOTAS turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdama honorarų atsiųstus maketus (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkursui viešinti (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje.
 • Atsiųsdamas darbą ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų darbų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę Konkurso dalyviai.
 • Dalyvavimas šiame Konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis šio Konkurso sąlygomis.
 • Siųsdamas darbą dalyvis patvirtina, kad autorinės ir turtinės teisės priklauso jam, ir sutinka, kad organizatorius turi teisę laisvai disponuoti pateiktais darbais savo nuožiūra, laikydamasis etikos normų. Jei darbe vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant eskizą Konkursui būtų gauti šių asmenų sutikimai dėl tokio asmens atvaizdo neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie Konkursą ar jo reklamą.
 • Jei bet kuris iš pateiktame darbe vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo pirmiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Šių sutikimų skenuotas kopijas siųskite el. paštu savanoryste@mjotas.lt. Sutikimai turi būti pateikti kartu su pateikiamais darbais, jeigu jose vaizduojami žmonės.

Sekite Naujienas