fbpx

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGA MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

APIE ORGANIZACIJĄ

Martynas Andriukevičius

Pirmininkas

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga atsikūrė 1989 m. gruodžio 5 d., o 1990 m. sausio m. buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija. 1991 m. LSDJS tapo pirmąja jaunimo organizacija Lietuvoje pripažinta pasauliniu mąstu – ji priimta tikrąja nare į IUSY (Jaunųjų socialistų tarptautinę sąjungą). Nuo 1996 metų LSDJS skyrius pradeda veikti Marijampolėje.
LSDJS rengti projektai: akcijos „Jei turi svajonę“ ir „Aš būsiu pirmūnas“ (pagalba sunkiai besiverčiančioms šeimoms), akcija “Rinkis prekę lietuvišką” (siekis- didinti lietuviškų prekių paklausą), “Parama dirbančiam jaunimui” (adaptacija darbo rinkoje bei teisinės konsultacijos), “Gerumo diena” (labdaros rinkimas ir pagalba socialiai remtiniems žmonėms, “Lyderių mokykla” ( jaunųjų lyderių pilietiškumo bei politinė iniciatyvos skatinimas), “Jaunimo politika ir ES patirtis” (supažindinimas su Lietuvos aukštojo mokslo įstatymu bei padėtimi, studentų užimtumo, įdarbinimo, studijų kokybės, kreditavimo bei socialinėmis problemomis).
Didelė dalis LSDJS narių yra akademinis, dirbantis jaunimas, studentų savivaldos institucijų lyderiai bei jaunimo profsąjungų vadovai. LSDJS turi didelę tarptautinę patirtį ir paramą iš tarptautinių organizacijų rengiant ir vykdant projektus bei pritraukiant ne tik valstybinius finansinius šaltinius. Jau ne pirmus LR Seimo rinkimus LSDJS nariai yra išrenkami LR Seimo nariais.

martynas.exter@gmail.com

+370 653 33699

Vytauto g. 25, Marijampolė