fbpx

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Apie Organizaciją

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Bendraujanti ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą, sveikos gyvensenos principus. Esam sveikatą stiprinanti mokykla. Teikiame informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdome mokinių sveikatos priežiūrą, bei profesinį orientavimą. Mokykloje yra puikiai pritaikytų erdvių, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, seminarai, įgyvendinami įvairūs projektai. Mokykla nuolat bendradarbiauja su daugeliu Marijampolės savivaldybės organizacijų.

Savanoriškos veiklos sritis

Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Sportas, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

1 – 8 klasių mokiniai

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

Vykdyti savanorišką veiklą pailgintos darbo dienos grupėje, renginių organizavimo metu, neformaliųjų užsiėmimų metu, prevencinės veiklos metu, dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos metu.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Savanoris turėtų norėti padėti kitiems, mokėti užmegzti kontaktą su vaikais, gebėti inicijuoti veiklas ir būti pakankamai emociškai stiprus, kad sugebėtų bendrauti su sudėtingo charakterio vaikais, būti kūrybiškas, kantrus, išradingas, sugebėtų prieiti, padėti bei pats paprašytų pagalbos, gebėtų dirbti komandoje, būtų tolerantiškas, drausmingas, pakantus kitų nuomonei, gebėtų išklausyti ką sako kiti.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

2

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

olivijabar@gmail.com

+370 610 33765

Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė