fbpx

MARIJMAPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Apie Organizaciją

Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau Centras) – Marijampolės savivaldybės biudžetinė neformaliojo švietimo mokykla. Pagrindinė įstaigos paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras. Kita paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras. Centro veikos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas. Kitos veiklos rūšys – sportinis ir rekreacinis švietimas, kita švietimui būdingų paslaugų veikla, pramogų ir poilsio organizavimo, kūrybinė, meninė veiklos, trumpalaikio apgyvendinimo paslauga. Vykdome dailės, keramikos, muzikos, skautavimo, mokymo groti, žygeivystės, orientavimosi sporto, ir kitokius užsiėmimus, mokome mokinius dirbti organizacijose, sambūriuose. Taip pat organizuojame ir vykdome vasaros, savaitgalių užimtumo programas, žygius, stovyklas, konkursus ir kitus projektus vaikams ir jaunimui. Centras turi vieną skyrių – Atvirąjį jaunimo centrą, kuris vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos kėlimo ir užimtumo programas, teikia socialines, pedagogines paslaugas jaunimui ar jaunimo grupėmis nuo 14 iki 29 metų. Centre vykdomas atvirasis ir mobilusis darbas su jaunimu.

Savanoriškos veiklos sritis

Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija, Sporto, Informacinės technologijos, Švietimo

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

Pagrindinė Moksleivių kūrybos centro veiklos rūšis – nefomaliojo švietimo programų organizavimas ir vykdymas (būreliai ir NVS programos; žygiai, išvykos, stovyklos; mokinių organizacijos ir sambūriai; renginiai vaikams ir jaunimui; projektų rengimas ir įgyvendinimas; mokymai ir konsultavimas; atvirasis ir mobilusis darbas. Tikslinė paslaugų gavėjų grupė – vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 29 metų. Mokymo formos – grupinio mokymosi, dieninė, mobili, šeštadieninė-sekmadieninė. Centre dirbama tiek individualiais asmenimis, tiek su grupėmis.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

Savanoriams siūlome veikti žygeivystės, skautų, orientavimosi sporto ir moksleivių organizacijų veiklų organizavimo programose; viešojoje komunikacijoje, projektų rengime ir įgyvendinime, įvairaus pobūdžio renginių organizavime ir vykdyme; atvirajame ir mobiliajame darbe su jaunimu bei teikiamose trumpalaikio apgyvendinimo (jaunimo nakvynės namų paslauga) veiklose. Visos veiklos bus susiję su Marijampolės moksleivių kūrybos centro ir jo skyriaus Atvirojo jaunimo centro vykdomomis veiklomis. Savanoriai veiklose galės dalyvauti pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 21.00 val. Šeštadieniais, sekmadieniais veiklose dalyvaus pagal įstaigos mėnesio veiklos planus. Yra galimybė taikyti lankstų savanoriško darbo grafiką.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Motyvuoto, atsakingo, žingeidaus, gebančio bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, be žalingų įpročių, gebančio taikyti turimas žinias praktikoje.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

3

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

marijampolesmkc@gmail.com

8 343 54 827

Lietuvininkų 18, Marijampolė