Organizacijos

Organizacijos

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“

Organizacijoje „Jaunimo laisvalaikis“ (kitaip dar vadinamos „JoLo“). Mes siekiame ne tik prisidėti prie įvairaus laisvalaikio sukūrimo, savo aplinkos gerinimo, tačiau ir asmeninių įgūdžių tobulinimo, todėl esame atviri visoms idėjoms, kurios galėtų prisidėti prie jaunimo laisvalaikio praturtinimo Marijampolėje ir už jos ribų!

Jaunųjų konservatorių lygos Marijampolės filialas

Jaunųjų konservatorių lyga puoselėja konservatizmo vertybes, ugdo pilietiškus jaunus žmones, visuomenės lyderius ir prisideda prie valstybės politikos formavimo.

Marijampolės Rotaract klubas

Marijampolės Rotaract klubas yra tarptautinio Rotaract klubų tinklo (įkurto 1968 metais) dalis. Visame pasaulyje yra apie 8 700 Rotaract klubų, vienijančių apie 200 000 narių. Šis tinklas susikūrė kaip pereinamoji pakopa į visame pasaulyje populiarius Rotary klubus, kurių pagrindinis tikslas yra tarnauti visuomenei bei remti savo regiono tvarų ekonominį vystymąsi, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas

MRJVK aktyviai organizuoja seminarus: verslumo, investavimo, projektų rengimo, komunikavimo ir kt. aktualiomis temomis; organizuoja susitikimus ir diskusijas su verslininkais

Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras

Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras (MMSIC) Marijampolėje veikia nuo 2012.09.21. MMSIC vienija Marijampolės miesto mokyklų savivaldas, jas stiprina, joms atstovauja ir padeda būti aktyviomis.

Marijampolės liberalaus jaunimo organizacija

Jei esate jauni, aktyvūs, veiklūs, prijaučiantys liberalioms idėjoms marijampoliečiai, ieškantys, kur galėtumėte tobulėti bei išreikšti save, mes mielai priimsime jus į Marijampolės liberalaus jaunimo gretas!

Marijampolės kolegijos studentų atstovybė

Studentų atstovybė – tai ne tik renginius organizuojanti draugų kompanija. SA dirba žmonės, pasiryžę kurti palankesnę, turiningesnę, studentiškesnę akademinę aplinką visiems studentams. Pagrindinis MKSA siekis – sukurti tvirtą vieningą studentų bendruomenę.

Marijampolės jaunimo linija

Organizacijos veiklos tikslai: teikti nemokamą, lengvai prieinamą psichologinę paramą jaunimui; vykdyti savižudybių ir psichologinių krizių prevencijos programas; organizuoti telefoninės ir psichologinės pagalbos populiarinimo bei kitas paslaugas.

Marijampolės jaunimo klubas „Dimera“

Marijampolės jaunimo klubas „Dimera“ susikurė 2001 m., tačiau sėkmingai savo veiklą tęsia iki šiol. Pirminis klubo pavadinimas buvo „DiscoMERA“, bet laikui bėgant, keičiantis klubo nariams ir plečiant klubo veiklą, pavadinimas buvo pakeistas į „Dimera“.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga Marijampolės skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga atsikūrė 1989 m. gruodžio 5 d., o 1990 m. sausio m. buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija. 1991 m. LSDJS tapo pirmąja jaunimo organizacija Lietuvoje pripažinta pasauliniu mąstu – ji priimta tikrąja nare į IUSY (Jaunųjų socialistų tarptautinę sąjungą). Nuo 1996 metų LSDJS skyrius pradeda veikti Marijampolėje.

Lietuvos skautijos Marijampolės krašto „Sūduvos tuntas“

„Sūduvos“ tuntas įkurtas 2003 m. vasario 14 d. Tuntą sudaro: Marijampolės Pal. Jurgio Matulaičio (vadovė Audronė Levickienė), Rimanto Stankevičiaus (vadovė Jolita Stanelytė) draugovės, ir Kazlų Rūdoje Kazio Griniaus draugovė (vadovė Vita Gudynienė). „Sūduvos“ tunte yra apie 100 aktyvių skautų.

Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-oji rinktinė

Mes esame Marijampolės apskrities 4-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliai. Mūsų organizaciją vienija bendras tikslas: ugdyti jaunimo pilietiškumą taip pat siekiame įskiepyti pagarbą žmogui ir meilę Tėvynei.

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivystės sąjunga „Žingsnis“

„Sniego gniūžtė” – tai jaunimo programa, daugiausiai dėmesio skirianti prevencijai ir tikinti, jog kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus. Taip pat ji padeda ugdyti bendravimo bei vadovavimo įgūdžius.

Lietuvos jūrų skautija Marijampolės miesto jūrų skautai

Jūrų skautavimo principai išreikšti šūkiu ir įžodžiu. Įžodžiu pasižadama branginti savo garbę, vykdyti skautų priesakus ir tarnauti Dievui, Tėvynei, Lietuvos – jūrų valstybės įdėjai ir artimui bei tobulinti save. Skautai turiningai leidžia laiką, susiranda naujų draugų, išbando save, ruošiasi gyvenimo karjerai. Jie daug laiko praleidžia gamtoje stovyklaudami, iškylaudami, žaisdami ir sportuodami, dalyvaudami vandens ir sausumos žygiuose, stovyklose ir kituose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga Marijampolės skyrius

Tai nepolitinė, visuomeninė, savanoriškumo pagrindu, pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus veikianti jaunimo organizacija. LTJS vienija tautišką jaunimą, nepriklausomai nuo jo subkultūros, idėjų ir amžiaus.

Jaunųjų tautininkų organizacijos Marijampolės skyrius

TO veiklos ir tikslai: Apjungti ir ruošti Lietuvos jaunimą integracijai į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą. Ugdyti ir stiprinti tautos vienybę. Ugdyti ir stiprinti lietuviškąją tautinę savimonę. Skatinti tautos didvyrių atminimą. Gilinti ir skleisti istorijos žinias apie Lietuvių Tautą ir Valstybę. Skatinti dorovę ir ugdyti meilę tėvynei ir dar daugiau.

Marijampolės Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis

Vyskupas M. Valančius (1801-1875)- prozininkas, istorikas, kultūros veikėjas Šiandien M. Valančiaus vardas asocijuojasi su blaivystės sąjūdžiu, su jo iškelta idėja – mokėkime išlikti dvasiškai stiprūs.

Asociacija „Neribotų galimybių fondas“

„Neribotų galimybių fondas“ tai 2009 metų pradžioje susibūrusi ir Marijampolės miesto lygmeniu veikianti organizacija, šiuo metu vienijanti 17 narių, yra Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ narė-stebėtoja. „Neribotų galimybių fondo“ veiklos tikslai yra skatinti jaunimo iniciatyvumą, teikti labdarą, paramą bei maitinimą miesto socialiai remtiniems asmenims, bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis siekiant pagerinti jaunimo situaciją.