fbpx

Apie mus

Marijampolės jaunimo oranizacijų taryba „Apskritas Stalas“

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (MJOTAS) yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, stiprinanti ir įgalinanti savo narių veiklą bei atstovaujanti organizacijų-narių bei Marijampolės savivaldybės jaunimo interesams, jaunimo organizacija.

Evaldas Paltanavičius

Pirmininkas

Saulė Rūtelionytė

Valdybos narė

Gabrielė Neverauskaitė

Biuro vadovė

Tadas Udra

Biuro savanoris

Kajus Linkūnaitis

Biuro savanoris

Matas Juknelis

Biuro savanoris

Gabrielė Kalinauskaitė

Biuro savanorė

Vladas Polevičius

Revizijos komisijos narys

MJOTAS misija

Būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, MJOTAS siekia jaunimui aktualių pokyčių Marijampolės savivaldybėje.

MJOTAS vizija

Patikimas ir stipriausias vietos valdžios, mokslo ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems žmonėms, atstovaujant jų interesams ir įgalinant jauną žmogų kurti savo ir vietos bendruomenės (darnią) gerovę.

MJOTAS strateginiai tikslai

1. Stiprinti MJOTAS ir jos Nares bei Stebėtojas.
2. Užtikrinti kokybišką MJOTAS Narių bei Stebėtojų interesų atstovavimą, didinti jaunų žmonių įtaką vietos valdžios sprendimų priėmimui.
3. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiais klausimais.
4. Gerinti jaunimo ir jaunimo veiklos įvaizdį.
5. Skatinti savanorišką veiklą ir pilietiškumą Marijampolės savivaldybėje.

Rekvizitai

Įmonės kodas: 300518049
Atsiskaitomoji banko sąskaita:
LT60 7300 0100 9390 9526
Bankas: AB Swedbank

JAUNIMO POLITIKA SAVIVALDYBĖS LYGMENIU

Savivaldybių lygmeniu svarbų vaidmenį vaidina savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos, kitaip vadinamos „apskritaisiais stalais“, vienijančios konkrečios savivaldybės jaunimo organizacijas bei siekiančios savo organizacijoms narėms, o kartu ir savivaldybėje gyvenantiems jauniems žmonėms aktualių pokyčių, stiprinančios jaunimo organizacijų veiklą ir iniciatyvas bei skatinančios teigiamą visuomenės ir vietos valdžios institucijų požiūrį į jauną žmogų. Šiuo metu yra įregistruota apie 40 savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų.

Marijampolės savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri yra visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos bei Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ deleguotų jaunimo atstovų. Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą sudaro 12 narių.

Marijampolės savivaldybėje dirba jaunimo reikalų koordinatorius, kuris rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą, palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai

 • Jolita Žukelienė – Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
 • Ieva Kalpukevičiūtė – Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovė
 • Edmundas Razvickas – Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Martynas Klimašauskas - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovas
 • Paulius Marozas - Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Vladas Polevičius - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovas
 • Martynas Lastauskas - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovas
 • Svajonė Rainienė - Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Martyna Luckutė - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovė
 • Saulius Druskis - Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Evaldas Paltanavičius - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ jaunimo atstovas
 • Alvydas Zdanys - Marijampolės savivaldybės tarybos narys
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Loreta Rutkauskienė

 • El. pašto adresas: loreta.rutkauskiene@marijampole.lt
 • Tel. numeris: 8 343 90 091

Naudinga Informacija