fbpx

JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGOS MARIJAMPOLĖS FILIALAS

APIE ORGANIZACIJĄ

Laura Mitrauskaitė

Pirmininkė

Misija:
Jaunųjų konservatorių lyga puoselėja konservatizmo vertybes, ugdo pilietiškus jaunus žmones, visuomenės lyderius ir prisideda prie valstybės politikos formavimo.
Vizija:
Jaunųjų konservatorių lyga – lyderiaujanti ir autoritetinga Lietuvos jaunimo organizacija, turinti darniai veikiančią struktūrą bei aktyviai dalyvaujanti valstybės gyvenime. Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Mes esame savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.1993 m. kovo 26 d. septyni Sąjūdžio „Jaunimo sambūrio“ nariai išspausdino Tėvynės atgimimo sąjungos Jaunimo skyriaus steigiamąją deklaraciją. Šio dokumento paskelbimas ir yra laikomas Jaunųjų konservatorių lygos pradžia. Po to vyko gana spartus organizacijos struktūrų kūrimas, vertybių ir tikslų išgryninimas.
Netrukus po įkūrimo įvyko kelios didelės vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir JAV, Latvijos, Jungtinės Karalystės jaunimas. Per šiuos 16 metų buvo suorganizuota daugybė stovyklų, akcijų, konferencijų. Vien jau ko vertos 1997 mūsų organizuotos jaunimo demonstracijos Madride ir Helsinkyje už Lietuvos priėmimą į NATO. Visada aktyviai ir principingai reikšta nuomonė Lietuvai ir pasauliui aktualiais klausimai.
Dalis jaunųjų konservatorių pasisėmę žinių ir patirties mūsų organizacijoje, sėkmingai žengė į politiką, pvz. Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė (buvusi JKL pirmininkė), Kauno meras Andrius Kupčinskas (buvęs JKL pirmininkas) ir kiti.
Per šiuos metus buvo užsibrėžti 6 svarbiausi tikslai:
-Atviros pilietinės visuomenės ir modernios nepriklausomos teisinės valstybės ugdymas;
-Jaunimo skatinimas dalyvauti valstybės kūrimo ir tobulinimo darbuose;
-Konservatizmo idėjų propagavimas visuomenėje;
-Lietuvos jaunimo socialinių, kultūrinių problemų analizė, jų sprendimo būdų paieška;
-Pilietinės iniciatyvos skatinimas;
-Ryšių su giminingomis jaunimo organizacijomis visame pasaulyje plėtojimas.
Be abejo, visi šie tikslai sėkmingai plėtojami ir vykdomi šiandien. Kiekvienas jaunas žmogus (nuo 14 iki 35 m.) atėjęs į JKL čia gali surasti būrį gerų draugų, profesionalius vadovus, sužinoti ir patirti ką reiškia buvimas nevyriausybinėje organizacijoje. Narių kompetencijos kėlimui mes organizuojame mokymus, stovyklas, žygius ir kitus vidinius renginius. Bendradarbiaujant su Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionimis demokratais mūsų nariai turi progą pasisemti politinių žinių, susipažinti su Seimo ir Europos Parlamento nariais, kitais žymiais politikais

lauramit20@gmail.com

+370 690 67438

Kęstučio g. 3, LT-68308 Marijampolė