fbpx

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGA MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

APIE ORGANIZACIJĄ

Gerda Kancieriūtė

Pirmininkė

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga atsikūrė 1989 m. gruodžio 5 d., o 1990 m. sausio m. buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija. 1991 m. LSDJS tapo pirmąja jaunimo organizacija Lietuvoje pripažinta pasauliniu mastu – ji priimta tikrąją nare į IUSY (Jaunųjų socialistų tarptautinę sąjungą). Kūrimosi laikotarpiu veikė tik Vilniaus ir Kauno skyriai, narių skaičius svyravo tarp 30 – 50. Aktyvaus sąjungos narių darbo dėka, kuriant pilietinę visuomenę, sudominant ir patraukiant jaunimą, organizacija nuolatos augo ir brendo. Taip pat LSDJS augimas susijęs su dalyvavimu rinkimų kampanijose, padedant LSDP, aktyviai dirbant su dirbančiu jaunimu, padedant kurti profesines sąjungas ir su jomis bendradarbiaujant, dirbant su akademiniu jaunimu. Būtent LSDJS bendradarbiavimas partnerystės ryšiais su Lietuvos socialdemokratų partija, užtikrina nuolatinį demokratišką organizacijos dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime bei Lietuvos raidos procese.

 

LSDJS rengti projektai: akcija „Rinkis prekę lietuvišką” (siekis – didinti lietuviškų prekių paklausą), „Parama dirbančiam jaunimui” (adaptacija darbo rinkoje bei teisinės konsultacijos), „Gerumo diena” (labdaros rinkimas ir pagalba socialiai remtiniems žmonėms), „Meilės eisena” (solidarumo ir tolerancijos skatinimas bei informacijos apie AIDS skleidimas), „Akademinio jaunimo ir absolventų darbo politikos įtakojimas Lietuvoje” ( sukurti geresnes sąlygas akademiniam jaunimui ir absolventams integruotis į darbo rinką), „Ekologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje” (ekologinių problemų aktualumo iškėlimas), „Lyderių mokykla” ( jaunųjų lyderių pilietiškumo bei politinė iniciatyvos skatinimas), „Jaunimo politika ir ES patirtis” (supažindinimas su Lietuvos aukštojo mokslo įstatymu bei padėtimi, studentų užimtumo, įdarbinimo, studijų kokybės, kreditavimo bei socialinėmis problemomis).

 

Didelė dalis LSDJS narių yra akademinis, dirbantis jaunimas, studentų savivaldos institucijų lyderiai bei jaunimo profsąjungų vadovai. LSDJS turi didelę tarptautinę patirtį ir paramą iš tarptautinių organizacijų rengiant ir vykdant projektus bei pritraukiant ne tik valstybinius finansinius šaltinius. Jau ne pirmus LR Seimo rinkimus LSDJS nariai yra išrenkami LR Seimo nariais.

marijampolelsdjs@gmail.com

+370 624 52521

Vytauto g. 27, Marijampolė