fbpx

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

Apie Organizaciją

Kultūros centras populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius. Organizuoja meno mėgėjų kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rengia pramoginius ir edukacinius renginius, valstybines ir kalendorines šventes. Rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugd profesionalaus meno sklaidai, tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius. Neatsiejama Marijampolės kultūros centro veiklos dalis yra savanorystė. Kultūros centre per 10 metų susiformavusios savanorystės tradicijos. Jauni žmonės pasiryžę tapti savanoriais, pirmuosius mėnesius yra nedrąsūs, sunkiai bendrauja, negeba aiškiai reikšti minčių. Po metų ar dviejų jie tampa labiau pasitikintys, geba savarankiškai priimti sprendimus. Atvirai ir nuoširdžiai bendrauja su įvairaus amžiaus žmonėmis. Savanoriai tampa kolektyvo nariais.

Savanoriškos veiklos sritis

Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus, lyties, poreikių Marijampolės kultūros centro lankytojai ar lankytojų grupės.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

Kultūros centro darbo laikas netradicinis, dirbame nuo 11 iki 20 val., poilsio dienos: sekmadienis, pirmadienis. Savanorių darbo laikas būtų derinamas individualiai. Labiausiai savanorių pagalba yra reikalinga renginių metu. Savanoriai galėtų bendrauti ir padėti kultūros centro lankytojams (pvz., rasti pristatyti veikiančias parodas, atlikti apklausas). Savanoriai turėtų galimybę nemokamai stebėti renginius, kurių metu padėtų kultūros centro darbuotojams. Savanoriai galėtų padėti ruošiantis renginiams, naujų parodų atidarymams, platinti reklaminę informaciją apie kultūros centro veiklą. Iniciatyvūs ir kūrybingi savanoriai turėtų galimybę parodyti savo gabumus vedant renginius, prisidėti prie renginių organizavimo, išbandyti save scenografijoje, siūlyti savo idėjas ir padėti įgyvendinti kultūros centro darbuotojų idėjas.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Marijampolės kultūros centro veiklų, kurias būtų galima pasiūlyti savanoriams, spektras yra labai platus. Svarbiausia, kad savanoriai norėtų prisidėti prie kultūros centro veiklos ir būtų pasiruošę įgyti naujos ir įdomios patirties. Savanoriams svarbu žinoti, kad kultūros centre yra nusistovėjusios tam tikros taisyklės, kurių reikia paisyti. Renginių metu svarbu tvarkingai atrodyti, mandagiai bendrauti su lankytojais, būti geranoriškam bei žinoti apie kultūros centre vykstančius renginius bei parodas.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

Nuo 10 iki 15 savanorių.

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

mkc.kultura@gmail.com

+370 656 53422

Vilkaviškio g. 2, LT-68175, Marijampolė