fbpx

MARIJAMPOLĖS REGIONO JAUNŲJŲ VERSLININKŲ KLUBAS

APIE ORGANIZACIJĄ

Paulius Liškauskas

Prezidentas

MRJVK aktyviai organizuoja seminarus: verslumo, investavimo, projektų rengimo, komunikavimo ir kt. aktualiomis temomis; organizuoja susitikimus ir diskusijas su verslininkais.
Savanoriška iniciatyva socialinės paramos projektuose: rengia socialines akcijas skurdžių šeimų vaikams paremti; prisideda materialiai prie socialinių pagalbos renginių.
„Mes norime, kad Marijampolė taptų švaresne ir gražesne“ – veiklūs ir energingi klubo nariai nevengia dalyvauti kasmetinėse miesto aplinkos švarinimo akcijose.
Klubas nenutolsta nuo jaunimo reikalų: įsijungia į MJOT „Apskritas stalas“ vykdomas veiklas Marijampolės savivaldybėje; atstovauja Lietuvos ir Marijampolės jaunimą tarptautinių-kultūrinių mainų projektuose.
Skatina verslumą ir kūrybiškumą jaunimo tarpe: rengia verslumo-kūrybiškumo konkursus jaunimui; generuoja verslumo idėjas ir jas įgyvendina projektiniuose darbuose.
Klubo prioritetas – jauno žmogaus užimtumo skatinimas: populiarina ir viešina MRJV klubo veiklą, integruoja jaunimą į klubinę veiklą, kaip į naudingą laisvalaikio užimtumo sritį, išvengiant žalingo aplinkos poveikio ir įvairių plintančių negatyvių situacijų, nuo 18 m.
„Sportas – tai sveikatos, puikios nuotaikos ir neišsenkančių idėjų šaltinis!”: klubas intensyviai vykdo sportinę veiklą, kaip tvirtą pamatą – energijai palaikyti bei naudingoms dabarties ir ateities iniciatyvoms įgyvendinti.
MRJVK siekia tolimesnės partnerystės: komunikuoja ir bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, klubais, sąjungomis, įsikūrusiais Marijampolėje bei Vilniuje.
Klubas kuria vidinę – kultūrinę aplinką: kasmet organizuoja tradiciniu tapusį renginį – „Naujų narių krikštynos. Prezidento inauguracijos iškilmės“.

info@mrjvk.lt

+370 683 86162

Vytauto g. 18, Marijampolė