fbpx

MARIJAMPOLĖS VYSKUPO M. VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS

APIE ORGANIZACIJĄ

Vyskupas M. Valančius (1801-1875)- prozininkas, istorikas, kultūros veikėjas Šiandien M. Valančiaus vardas asocijuojasi su blaivystės sąjūdžiu, su jo iškelta idėja – mokėkime išlikti dvasiškai stiprūs.
Siekdami pratęsti jo idėjas 1989 m. susikūrė Marijampolės blaivystės sąjūdis.
Marijampolės BS išaugino būrį jaunųjų valančiukų. Paskutiniame dešimtmetyje, vadovaujant pirmininkei Reginai Jadeikaitei labai išsiplėtė valančiukų veikla. Jų tikslas – mylėti Dievą, Tėvynę ir visus žmones; priešintis žalingiems įpročiams; puoselėti gražius senolių papročius.
Valančiukų veikla:
Dalyvauja akcijose ir žygiuose „Už blaivią Lietuvą ir sveiką gyvenimą“.
Dalyvauja prevencinėse programose
Organizuoja vakarones, susitikimus su kitų mokyklų bei regionų valančiukais.
Bendrauja su ateitininkais, skautais.
Organizuoja tradicinius vysk. M. Valančiaus gimimo metinių minėjimus.
Organizuoja skaitovų konkursus ir dalyvauja respublikiniuose M.Valančiaus kūrinių skaitovų konkursuose Nasrėnuose.
Dalyvauja įvairiose kultūrinėse – pažintinėse kelionėse po Lietuvą, susipažindami su savo krašto istorija ir kultūriniu paveldu.
Kasmet organizuoja ir dalyvauja Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąskrydžiuose.

Bažnyčios g .42, Marijampolė

+370 699 99164

Bažnyčios g .42, Marijampolė