fbpx

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas

Apie Organizaciją

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, vienijanti Marijampolės jaunimo organizacijas bei jų interesams, organizacija. Organizacijoje veikia nuolatinė 6-7 asmenų valdybos ir 10 asmenų biuro komanda, kuri organizuoja bei įgyvendina įvairius vietos ir regioninius projektus sporto, kultūros, švietimo ir jaunimo srityse Vienas pagrindinių organizacijos tikslų ir siekiamybių – vykdant savo veiklas prisidėti prie kokybiško jaunimo organizacijų atstovavimo ir užimtumo, įsitraukiant į aktyvią visuomeninę veiklą didinimo bei įvairių kompetencijų ugdymo per kūrybišką ir aktyvią neformaliąją veiklą MJOTAS nuolat palaiko dialogą tarp miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų bei verslo įmonių, organizuoja ir įgyvendina novatoriškas bei reikšmingas idėjas, kuriomis prisideda prie gerovės kūrimo Marijampolės bendruomenės ir visos Lietuvos žmonėms. Per daugiau nei 10 savo veiklos metų organizacija yra įgyvendinusi daugiau nei 20 projektų, idėjų ir veiklų susijusių su jaunų žmonių kompetencijų ir žinių ugdymu neformaliojo švietimo būdu, jaunimo nedarbo mažinimu, verslumo skatinimu, jaunimo socialinės atskirties prevencija, sveikatingumo įpročių ugdymu, skirtingų kultūrų ir menų pažinimu bei daugeliu kitų sričių.

Savanoriškos veiklos sritis

Informacinės technologijos, Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija, Lygios galimybės, Jaunimo politika, Sporto

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

MJOTAS dirba su jaunimo organizacijomis, kurių nariai daugumoje yra 14-29 metų. Tai yra dažniausiai aktyvūs vietos bendruomenės nariai, kurie yra motyvuoti dalyvauti renginiuose, veiklose ar kitaip prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje. Taip pat į savo veiklas atitinkamų renginių pagalba stengiamės įtraukti jaunus asmenis, kurie atitinka 14-29 metų amžiaus tikslinę grupę, tačiau nėra motyvuoti įsitraukti į aktyvias bendruomenines veiklas. MJOTAS siekia, kad šie asmenys suvoktų naudą ir prasmę aktyviai dalyvauti jaunimo organizacijų veiklose. Galiausiai, savo veiklose susiduriame ir su MJOTAS partnerių atstovais iš įvairių įstaigų, dirbančių su jaunimu (mokyklos, kultūros centas, švietimo centras, atviras jaunimas centras ir kt.).

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

Mūsų organizacijoje norintys savanoriauti jaunuoliai galės pasirinkti ir išbandyti labai plataus spektro veiklas: įvairių renginių organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, darbas su jaunais žmonėmis, socialinių tinklų ir internetinių portalų administravimas, programavimas, dizainas ir maketavimas, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, informacijos rinkimas analizavimas, filmavimas, fotografavimas, įvairios viešinimo veiklos ir daugelis kitų. Todėl kiekvienas MJOTAS savanoris galės pasirinkti sau labiausiai patinkančią ir tinkančią veiklą, dirbti individualiai ar/ir komandoje. Esant poreikiui organizacijos darbuotojai ir kiti savanoriai turi visas galimybes palydėti jaunuolį savanorystės kelyje, palaikyti, paaiškinti, skirti daugiau dėmesio ar pagelbėti kasdienėse veiklose. Veiklos grafikas gali būti lankstus, prisitaikant prie kiekvieno savanorio poreikių. Organizacija sudaro visas salygas savanoriui veikti pačiame miesto centre esančiose patalpose jam patogiu metu nuo 8.00 val. iki 19.00 val., tikslų laiką ir veiklų tvarkaraštį iš anksto susiderinus su atsakingu asmeniu.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Norint atlikti savanorystę MJOTAS nėra privalomas joks specialus išsilavinimas, veiklos patirtis ar gebėjimai, todėl kviečiame prie organizacijos prisijungti visus, kuriems įdomi organizacijos veikla, norėtų išbandyti aktyvią veiklą, įsilieti į visuomenines, pilietines, socialines bei kultūrines iniciatyvas, augti asmeniškai ir komandoje. Mes labai vertiname jaunų žmonių iniciatyvumą, kūrybiškumą, pareigingumą, motyvaciją, atsakingumą, norą veikti, įgyvendinti reikšmingas idėjas bei mokytis ir tobulėti, šias savybes puoselėjame kasdienėje savo veikloje, ugdome jauniems žmonėms, o kartu augame ir patys.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

10

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

savanoryste@mjotas.lt

+370 620 43 662

Vytauto g. 17-312, Marijampolė