fbpx

Jaunimo balso stiprinimas kartu su MJOTAS

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Jaunimo reikalų agentūros bendrai finansuojamą projektą „Jaunimo balso stiprinimas kartu su MJOTAS“.

 

Tikslas:

Užtikrinti kokybišką Marijampolės jaunimo organizacijų vienijimą, atstovavimą ir stiprinimą bei atsakingai įsitraukti ir įtraukti kitus į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje bei Marijampolės apskrityje, įgyvendinant MJOTAS Strategijos 2018-2022 metams strateginėse veiklos kryptyse numatytus veiksmus.

 

Uždaviniai:

  1. Tikslingai ir efektyviai atstovauti jaunimo organizacijoms bei dalyvauti formuojant jaunimo politiką vietos ar nacionaliniu lygmeniu.
  2. Skatinti MJOTAS Narių tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Marijampolės įstaigomis.
  3. Sukurti ryšį, leisiantį glaudžiai bendradarbiauti su savivaldybe ar jai pavaldžiomis institucijomis, siekiant greitai pasiekti norimų rezultatų.
  4. Stiprinti MJOTAS organizacijas nares per mokymus, taip keliant jų kompetencijas įvairiose srityse, bei jas konsultuoti susitikimų metu.
  5. Skatinti jaunus žmones įsitraukti į savanorystę Marijampolės jaunimo organizacijose
  6. Bendradarbiauti su mokyklomis ir mokinių savivaldomis bei skatinti aktyvius mokyklos bendruomenės ir mokinių savivaldos narius prisijungti prie jaunimo organizacijų.
  7. Skatinti jaunų žmones tapti pilietiškais bei padėti suprasti būdus, kaip tai pasiekti.

 

Projekto biudžetas 2023 metais: 20 000 Eur

 

Projektą kofinansuoja Marijampolės savivaldybės administracija:

2023 m. prisideda 5 000 Eur suma.