fbpx

Ugdymas kultūra Marijampolės krašte

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos bendrai finansuojamą projektą „Ugdymas kultūra Marijampolės krašte: vaikų ir jaunimo saviraiška per kiną, fotografiją ir dizainą“.

 

Projekto idėja – sudaryti sąlygas kultūroje mažai dalyvaujantiems vaikams ir jaunimui Marijampolės savivaldybės miesto ir kaimiškosiose vietovėse atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant vietos kultūriniame gyvenime. Projektu siekiama skatinti atokaus regiono vaikų ir jaunimo kultūrą per kiną (filmavimas), fotografiją, dizainą. Projekte dalyvaujantys vaikai ir jaunimas kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose susipažins su meninės raiškos principais, priemonėmis ir savęs ekspresijos bandymais.

 

Tikslas – sudaryti sąlygas kultūroje mažai dalyvaujantiems vaikams ir jaunimui Marijampolės savivaldybės miesto ir kaimiškosiose vietovėse atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant vietos kultūriniame gyvenime per šiuolaikines meno formas: kiną ir filmavimą dronų pagalba, fotografavimą ir dizainą.

 

Tikslinė auditorija – 8-29 m. amžiaus vaikai ir jaunimas pasyviai dalyvaujantys nutolusios vietos kultūroje. Tikslinės grupės teritorinė aprėptis – Marijampolės savivaldybės Marijampolės miestas, Liudvinavo, Sasnavos ir Igliaukos miesteliai.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo 1 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Projekto biudžetas: 11 875 Eur, iš kurių 9 500 Eur finansuojama Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.