fbpx

Nepamirškime savęs

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ 2022 metais įgyvendino iš Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų finansuojamą projektą „Nepamirškime savęs“.   Projekto tikslas – suorganizuoti mokymus bei jogos užsiėmimą emocinei sveikatai stiprinti, supažindinti jaunuolius su sveikatinimosi pratimais fizinei sveikatai gerinti MJOTAS forumų, jaunimo

Nepamirškime savęs

TVARUMUI RIBŲ NĖRA

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų finansuojamą projektą „Tvarumui ribų nėra“.   Projekto tikslas – supažindinti jaunus žmonės su tvarumo principais, galinčiais padėti mažinti žmonių poveikį klimato kaitai.   Projekto uždaviniai: 1. Supažindinti jaunus žmones su

TVARUMUI RIBŲ NĖRA

Jaunimo galios stiprinimas Marijampolėje kartu su MJOTAS (kofinansavimas)

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Marijampolės savivaldybės administracijos finansuojamą projektą „Jaunimo galios stiprinimas Marijampolėje kartu su MJOTAS“.   Projekto tikslas –Ugdyti Marijampolės savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų narių kompetencijas ir populiarinti jaunimo organizacijų veiklą.   Projekto uždaviniai: Pagal jaunų žmonių išreikštą poreikį ugdyti jaunimo

Jaunimo galios stiprinimas Marijampolėje kartu su MJOTAS (kofinansavimas)

Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Jaunimo reikalų agentūros bendrai finansuojamą projektą „Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS“.   Tikslas: Užtikrinti kokybišką Marijampolės jaunimo organizacijų vienijimą, atstovavimą ir stiprinimą bei atsakingai įsitraukti į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje bei Marijampolės apskrityje, įgyvendinant

Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS

Jaunimo balsas Marijampolėje kartu su MJOTAS

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrai finansuojamą projektą „Jaunimo balsas Marijampolėje kartu su MJOTAS“.   Tikslas: Užtikrinti kokybišką Marijampolės jaunimo organizacijų vienijimą, atstovavimą ir stiprinimą bei atsakingai įsitraukti į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą

Jaunimo balsas Marijampolėje kartu su MJOTAS

Shaking things up

Pilotinio projekto „Shaking things up“ tikslas – didinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų informuotumą ir sąmoningumą apie žmogaus teises lyčių lygybę Marijampolės krašte ir visoje Lietuvoje.   Projekto tikslai: Su žmogaus teisių ir lyčių lygybės ekspertų pagalba sukurti ir išleisti metodinę priemonę – stalo

Shaking things up

Ugdymas kultūra Marijampolės krašte

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos bendrai finansuojamą projektą „Ugdymas kultūra Marijampolės krašte: vaikų ir jaunimo saviraiška per kiną, fotografiją ir dizainą“.   Projekto idėja – sudaryti sąlygas kultūroje mažai dalyvaujantiems vaikams ir jaunimui Marijampolės savivaldybės miesto ir kaimiškosiose vietovėse atskleisti

Ugdymas kultūra Marijampolės krašte

Kokybiškas Marijampolės jaunimo organizacijų stiprinimas 2019

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Marijampolės savivaldybės administracijos finansuojamą projektą „Kokybiškas Marijampolės jaunimo organizacijų stiprinimas 2019“.   Projekto tikslas – stiprinti Marijampolės savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos kokybę neformaliojo ugdymo metodais.   Projekto uždaviniai:   Užtikrinti Marijampolės jaunimo ir

Kokybiškas Marijampolės jaunimo organizacijų stiprinimas 2019