fbpx

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) pirmininko 2022 m. sausio 14 d.  sprendimu visuotinis MJOTAS narių susirinkimas vyks 2022 metų vasario 3 d. 15 val. adresu Laisvės g. 16-21, Marijampolė (Visuomenės ir verslo plėtros instituto patalpose).

 

Susirinkimo metu bus:

– Pristatomos MJOTAS veiklos ir finansų ataskaitos už 2021 metus (aktyvi nuoroda);

– Renkami 4 MJOTAS Valdybos nariai 2 metų kadencijai;

– Renkami MJOTAS Revizijos nariai 1 metų kadencijai;

– Renkamas MJOTAS Pirmininkas 2 metų kadencijai;

Keičiama MJOTAS Įstatų redakcija (aktyvi nuoroda);

– Aptariami kiti klausimai;

 

Susirinkime gali dalyvauti asmenys, turintys galiojantį galimybių pasą. Susirinkimo metu bus laikomasi visų numatytų renginių organizavimo sąlygų, dalyviams bus sudaromos galimybės prie įėjimo dezinfekuoti rankas, gauti vienkartines kaukes.


Privaloma registracija: https://forms.gle/zPpsTAergq31NDiq6 (aktyvi nuroda)

 

 

Nacionalinių jaunimo organizacijų skyrių ar padalinių vadovai, norintys dalyvauti MJOTAS Visuotiniame narių susirinkime, turi pateikti nacionalinės jaunimo organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą. Ta pati tvarka galioja ir kitiems MJOTAS Narių atstovams Visuotiniame narių susirinkime, kurie nėra MJOTAS Narių vadovai, registruoti Registrų centre.

Delegacinio rašto šablonas (aktyvi nuoroda)

 

Kandidatų pateikti dokumentai:

Į MJOTAS Pirmininko poziciją:

Į MJOTAS Valdybos nario poziciją:

Į MJOTAS Revizijos komisijos nario poziciją: