fbpx

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) pirmininko 2024 m. sausio 10 d. sprendimu visuotinis MJOTAS narių susirinkimas vyks 2024 metų sausio 26 d. 16.30 val. adresu Vytauto g. 17-312.

 

Asamblėjos darbotvarkė;
Susirinkimo protokolas;

 

Susirinkimo metu bus:

 

Pristatomos MJOTAS veiklos ir finansų ataskaitos už 2023 metus (aktyvi nuoroda); Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus (aktyvi nuoroda);

– Renkami MJOTAS Valdybos nariai 2 metų kadencijai;

– Renkami MJOTAS Revizijos nariai 1 metų kadencijai;

– Renkamas MJOTAS Pirmininkas(-ė) 2 metų kadencijai;

– Aptariami kiti klausimai;

 

Privaloma registracija: https://forms.gle/oNmKnupiSzduMpsGA

 

 

Nacionalinių jaunimo organizacijų skyrių ar padalinių vadovai, norintys dalyvauti MJOTAS Visuotiniame narių susirinkime, turi pateikti nacionalinės jaunimo organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą. Ta pati tvarka galioja ir kitiems MJOTAS Narių atstovams Visuotiniame narių susirinkime, kurie nėra MJOTAS Narių vadovai, registruoti Registrų centre.

Delegacinio rašto šablonas (aktyvi nuoroda)

 

Kandidatų pateikti dokumentai

Į MJOTAS Pirmininko (-ės) poziciją:

Gabrielė Neverauskaitė (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir Narių rekomendacijos);

 

Į MJOTAS Revizijos komisiją:

Evaldas Paltanavičius (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas);

 

 

Kilus klausimams kreipkitės el.paštu info@mjotas.lt