fbpx

LIETUVOS SKAUTIJOS MARIJAMPOLĖS KRAŠTO „SŪDUVOS TUNTAS“

APIE ORGANIZACIJĄ

„Sūduvos“ tuntas įkurtas 2003 m. vasario 14 d. Tuntą sudaro: Marijampolės Pal. Jurgio Matulaičio (vadovė Audronė Levickienė), Rimanto Stankevičiaus (vadovė Jolita Stanelytė) draugovės, ir Kazlų Rūdoje Kazio Griniaus draugovė (vadovė Vita Gudynienė). „Sūduvos“ tunte yra apie 100 aktyvių skautų.
Sukurta veikianti veiklos sistema – tunto narius vienijančių renginių ciklas: žiemos ir rudeninės stovyklos, mokomosios keliadienės praktinės sueigos, pavasariniai mokomieji žygiai ir įvairaus lygmens skautų aktyvo mokymai. Kiekvienais metais šauniai pažymime Roberto Baden-Powellio gimtadienį. Betliejaus Taikos ugnies akcija – jau 11 metų Marijampolėje.
Dalyvaujame krašto ir respublikos skautiškuose renginiuose: kasmetinėse Lietuvos skautijos pavasario šventėse, vasaros bei rudeninėse Marijampolės skautų krašto, kitų draugovių sueigose. Patyrę skautai vyko į tarptautines skautiškas stovyklas, sueigas, akcijas, dalyvauja mokymuose ir seminaruose. Užmezgėme draugystės ryšius su Kaliningrado srities skautais.
Aktyviai skautai dalyvauja ir visuomeniniame miesto gyvenime, švarinimosi akcijoje „Darom“, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis, dalyvauja pilietiniuose – patriotiniuose renginiuose.

a.levickiene@gmail.com

+370 682 57553

R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolė