fbpx

Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ įgyvendina Jaunimo reikalų agentūros bendrai finansuojamą projektą „Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS“.

 

Tikslas:

Užtikrinti kokybišką Marijampolės jaunimo organizacijų vienijimą, atstovavimą ir stiprinimą bei atsakingai įsitraukti į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje bei Marijampolės apskrityje, įgyvendinant MJOTAS Strategijos 2018-2022 metams strateginėse veiklos kryptyse numatytus veiksmus.

 

Uždaviniai:

  1. Tikslingai ir efektyviai atstovauti MJOTAS Narėms ir Stebėtojoms bei kokybiškai dalyvauti formuojant jaunimo politiką vietos ar nacionaliniu lygmeniu.
  2. Skatinti MJOTAS Narių ir Stebėtojų tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Marijampolės įstaigomis.
  3. Padėti naujai organizacijai kelti savo kompetencijas ir skatinti prisijungti prie MJOTAS organizuojamų veiklų
  4. Sukurti ryšį, leisiantį glaudžiai bendradarbiauti su savivaldybe ar jai pavaldžiomis institucijomis, siekiant greitai pasiekti norimų rezultatų.
  5. Stiprinti MJOTAS organizacijas nares per mokymus, taip keliant jų kompetencijas įvairiose srityse.
  6. Skatinti jaunus žmones įsitraukti į savanorystę Marijampolės jaunimo organizacijose.
  7. Bendradarbiauti su mokyklomis ir mokinių savivaldomis bei skatinti aktyvius mokyklos bendruomenės ir mokinių savivaldos narius prisijungti prie jaunimo organizacijų.
  8. Skatinti jaunus žmones tapti pilietiškais bei padėti suprasti būdus, kaip tai pasiekti.

 

Projekto biudžetas 2022 metais: 19 500 Eur

 

Projektą kofinansuoja Marijampolės savivaldybės administracija:

2022 m. prisideda 6 800 Eur suma.